Links til andre tilbud

Hos Selvhjælp Aarhus kan vi også hjælpe med at henvise til andre relevante tilbud, hvis en selvhjælpsgruppe hos os ikke lige er det rette. Der er også andre foreninger, der har tilbud om selvhjælpsgrupper inden for mere specifikke områder.

Nedenfor findes en liste over andre tilbud i Aarhus Kommune. Vi henviser til de forskellige aktørers egne hjemmesider for kontaktoplysninger, og at du selv kontakter for at høre mere om deres aktuelle tilbud.

Dette er ikke en udtømmende liste, men vi forsøger så vidt muligt at holde den opdateret. Kontakt os gerne, hvis der er tilbud du synes mangler på listen.

Rådgivningstilbud

www.netdoktor.dk
Her kan du søge efter behandlere og terapeuter, rådgivning mv. Terapi koster ofte penge, hvis der er tale om uddannede psykologer og psykoterapeuter. Oplever man, at man ikke har økonomi til det, er en mulighed at få en slags træningsterapi hos terapeuter under uddannelse. Under linket med behandlere kan man da se efter fx Psykoterapeutiske Uddannelser og kontakte disse for at høre om muligheder for gratis eller reduceret pris.

www.kriseraadgivning.dk
Gallo Kriserådgivning tilbyder gratis individuel terapi til alle.

www.efterladte.dk
Landsforeningen for efterladte efter selvmord tilbyder hjælp og støtte til pårørende/efterladte, herunder henvisning til tilbud.

www.kvistene.dk                                                                                 
Kvisten tilbyder rådgivning, terapi og samtaleforløb for seksuelt misbrugte og deres pårørende.

www.mindhelper.dk
På Mindhelper kan du som ung få viden og råd om alt fra kærestesorger og ensomhed til angst og depression.

www.voksenmobningnejtak.dk
Her kan du finde råd og vejledning, årsager, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

www.bornetelefonen.dk
Børnetelefonen er et tilbud under Børns Vilkår, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn og unge. Børns Vilkår har desuden en temaside om sorg: https://bornetelefonen.dk/sorg/

Selvhjælpsgrupper

www.depressionsforeningen.dk
Depressionsforeningen tilbyder rådgivning og netværksgrupper i forskellige aldre for depressionsramte. Selvhjælpsgrupper: U
ngegruppe (fra 18 år), gruppe for mennesker med depression, gruppe for mennesker med bipolar lidelse og gruppe for forældre, der har børn med bipolar lidelse.

www.stemmehoerer.dk
Stemmehørernetværket i Danmark tilbyder en børnegruppe.

www.desplittergale.dk
De splittergale er et gøgler-fællesskab. Mange medlemmer har, eller har haft, en eller anden form for sindslidelse, og derfor fungerer gruppen også som en stærk selvhjælpsgruppe for de enkelte medlemmer.

www.csm-danmark.dk/midt-nord
Center for Seksuelt Misbrugte har selvhjælpsgruppe-tilbud for ofre eller pårørende til seksuelle overgreb i barndommen. De tilbyder kvindegrupper og pårørendegrupper.

www.angstforeningen.dk
Angstforeningen tilbyder grupper for deltagere med en eller flere af følgende angstlidelser: Panikangst, agorafobi, generaliseret angst, helbredsangst og evt. socialfobi, hvis socialfobien optræder sammen med en af de øvrige angstlidelser.

www.ocd-foreningen.dk
OCD-foreningen tilbyder selvhjælpsgrupper for personer med OCD.  Der tilbydes både grupper for voksne, unge og pårørende. Desuden har OCD-foreningen også Café Oda.

www.aaregionmidt.dk
Anonyme Alkoholikere (AA) tilbyder forskellige grupper for alkoholikere. På hjemmesiden findes en liste over grupper, mødesteder og -tidspunkter.

www.adopterede30plus.wordpress.com
Adopterede 30+ tilbyder samtalegrupper og cafémøder for adopterede

www.abmsdanmark.dk
Anonyme Borgere med Smerter tilbyder anonyme selvhjælpsgrupper for folk med smerter.

www.oa-dk.org
Anonyme Overspisere (OA) tilbyder anonyme selvhjælpsgrupper for mennesker der lider af tvangs-overspisning.

www.fibromyalgi.dk
Dansk Fibromyalgi Forening tilbyder netværksgrupper for fibromyalgi-ramte.

www.gamblersanonymous.dk
Gamblers Anonymous (GA) tilbyder anonyme selvhjælpsgruppe for ludomaner.

www.slaa-danmark.dk
SLAA – Anonyme sex og kærlighedsafhængige. Tilbyder selvhjælpsgrupper for både mænd og kvinder. Info om mødested og -tidspunkt findes på deres hjemmeside.

www.klostergade.dk
Klostergade Centret tilbyder samtalegrupper for psykisk sårbare borgere over 60 år

https://levudenvold.dk/
Lev uden vold tilbyder efterværnsgrupper for personer der har været udsat for fysisk eller psykisk vold. I Aarhus er der pt. en gruppe for voldsudsatte kvinder og en gruppe for børn.

https://www.addictiveeatersanonymous.org/
Addictive Eaters Anonymous (AEA) er et 12-trins fællesskab for mennesker med forskellige afhængigheder/misbrug af mad. AEA tilbyder online møder og telefonstøtte.

Sorggrupper

www.sorgvejviser.dk
Sorgvejviseren giver et overblik over tilbud om sorggrupper.

www.mistetbarn.dk
Tilbyder sorggruppe/selvhjælpsgruppe for forældre der har mistet et barn (også voksne børn). Man kan både komme som forældrepar eller som enlig forælder. Møderne findes sted i Fredenskirken, Viby J.

www.nefos.dk
Nefos tilbyder samtaler og samtalegrupper for forældre til børn der har begået selvmord, og for voksne, der har mistet en forælder ved selvmord.

www.cancer.dk
Kræftens Bekæmpelse i Aarhus tilbyder forskellige samtalegrupper for kræftramte, pårørende og efterladte.

www.folkekirken.dk
Folkekirkens Sociale Arbejde i Aarhus tilbyder sorg- og livsmodsgrupper for efterladte. Kontakt udviklingskonsulent Christina Daa Horshauge på cdh@km.dk / 24 24 78 78 eller kontakt det enkelte sogn (find dit sogn på: https://sogn.dk/).

www.aeldresagen.dk
Ældre Sagen i Aarhus tilbyder livsmodsgrupper for efterladte.

www.sorgcenter.dk
Børn, unge & sorg tilbyder grupper når forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

www.skyggeboern.dk

Skyggebørn tilbyder en børnegruppe (3-9 år), en teenagegruppe (10-17 år) og en ungegruppe (18-28 år). Grupperne er åbne, og der tages løbende nye deltagere ind.

www.loevehjerterne.com

Løvehjerterne tilbyder sorggrupper for børn og unge, der enten har et alvorligt sygt familiemedlem, eller som har mistet et nært familiemedlem. Der tilbydes grupper for børn og unge i aldersgruppen 5-7 år, 8-11 år og 12-18 år.

Pårørendegrupper

www.cancer.dk
Kræftens Bekæmpelse i Aarhus tilbyder forskellige samtalegrupper for kræftramte, pårørende og efterladte.

www.bedrepsykiatri-lokal.dk/aarhus
Bedre Psykiatri tilbyder pårørendegrupper for målgrupperne: børn 9-11 år, børn og unge 12-14 år, unge 18-35 år, pårørende (for alle), forældre, senior, mande-café.

www.csm-danmark.dk/midt-nord
Center for Seksuelt Misbrugte har selvhjælpsgruppe-tilbud for ofre eller pårørende til seksuelle overgreb i barndommen. De tilbyder kvindegrupper og pårørendegrupper.

www.al-anon.dk
Al-Anon/Alateen har grupper for pårørende til alkoholikere, både familie og venner. Alateen har tilbud for yngre (typisk teenagere).

www.skyggeboern.dk

Skyggebørn tilbyder en børnegruppe (3-9 år), en teenagegruppe (10-17 år) og en ungegruppe (18-28 år). Grupperne er åbne, og der tages løbende nye deltagere ind.

https://lpsa.dk/

Landsforeningen for pårørende til stof- og alkoholafhængige tilbyder netværkscafé med mulighed for at møde andre pårørende. Se mødetid og -sted på: https://www.frivilligcenteraarhus.dk/find-din-forening/item/lpsa