Eksempler på grupper

 • Benzoafhængig (støttegruppe til udtrapning)
 • Efterladte efter selvmord
 • Kroniske kræftsyge
 • Kvinder, der elsker for meget
 • Mistet forældremyndighed – smerte og konsekvenser
 • Mobberamte på arbejdspladsen
 • Omsorgssvigtet
 • Parkinssonramte
 • Pårørende til ADHD og ADD
 • Pårørende til depression
 • Pårørende til hjemvendte soldater
 • Pårørende til mobberamte
 • Pårørende til Parkinsonramte
 • Samvær og netværk (aldersinddelt herunder også ungegrupper)
 • Selvværd og grænser
 • Skilsmisse
 • Sorggrupper for børn/unge over 9 år
 • Sorggrupper for voksne
 • Stress
 • Voksne børn af alkoholikere

Hvis din situation ikke er nævnt, så kontakt os alligevel – måske har vi andre skrevet op, som står i din situation.

Vi starter nye grupper, når der er deltagere nok.

Selvhjælpsgrupper er ikke behandling. Har du et misbrug eller en psykisk sygdom, der kræver behandling, henvises du til andre tilbud.