Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgrupper er fællesskaber for mennesker, der mødes for at bearbejde en livsudfordring eller krise, de er fælles om. I Selvhjælp Aarhus bringes mennesker sammen, så de har mulighed for at udveksle erfaringer og for at sætte ord på tanker og følelser samt mulighed for at lytte til og lære af de andre deltagere.

I en selvhjælpsgruppe mødes man og taler med andre, der står i en lignende situation som en selv. Der er tale om gensidighed og ligeværdighed, og man behandler al information med diskretion. Styrken ved en selvhjælpsgruppe er, at man er fælles om at stå i den samme situation.

En selvhjælpsgruppe mødes typisk en gang hver 14. dag, i ca. to timer, enten sidst på eftermiddagen eller om aftenen. Der er tilknyttet en frivillig Igangsætter, som er med så længe gruppen har behov for det.

Der er ikke tale om behandling. Har du et misbrug eller en psykisk sygdom, som kræver behandling, henvises du i stedet til andre relevante tilbud.

Er du kørt fast i en situation?
Har du behov for at tale med andre?
Vil du gerne lytte til andre og yde dem hjælp?
Vil du gerne videre i dit liv?
– så kan du få glæde af en selvhjælpsgruppe.