Vision, mission og værdier for Selvhjælp Aarhus

”Vi vil styrke århusianeres livskvalitet ved at skabe et fristed og et fortroligt rum, der giver det enkelte menneske frihed til

– At vælge
– At tage livet i egne hænder
– At forme sit eget liv”

Sådan lyder den vision og mission, som bestyrelsen har vedtaget for sit arbejde i Selvhjælp Aarhus. Visionen er et udtryk for et ønske om og en vilje til, at Selvhjælp Aarhus udvikler sig i takt med det behov, vi oplever, der er for vores forening.
Foreningens arbejde for at styrke århusianernes livskvalitet hviler på følgende værdier:

– Mangfoldighed og ligeværd
– Rummelighed og ansvarlighed

Disse overordnede værdier er selve fundamentet i vores arbejde for samvær, nærvær og netværksdannelse.

Mangfoldighed
er, når vi alle giver plads til forskellighed

Ligeværd
er, når vi alle er lige værdige og lige vigtige

Rummelighed
er, når vi alle er lydhøre og åbne overfor det ukendte og har modet til at anerkende og møde det andet menneske

Ansvarlighed
er, når vi alle respektfuldt og aktivt tager et medansvar for at skabe et trygt og frit rum for den enkelte såvel som for fællesskabet