Historien om Selvhjælp

Selvhjælpsgruppernes vej til Danmark

De første selvhjælpsgrupper startede i USA i 1930´erne. Det var Anonyme Alkoholikere (AA), der udviklede samtalemetoden, hvor man mødes i grupper og taler i runder. I AA er der meget faste regler og ritualer. De selvhjælpsgrupper, der siden kom til Danmark, er langt mindre regelrette og ritualiserede.

I Danmark har selvhjælpsgrupperne en anden central baggrund, nemlig patientforeningerne. Mange af disse har tradition for at tilbyde patient-, pårørende- eller netværksgrupper.

Selve begrebet selvhjælpsgrupper præsenteres første gang i regeringens forebyggelsesprogram i 1985. Her hed det, at ”selvhjælpsgrupper er et enkelt og bredt tilgængeligt forebyggende redskab”. I 1987 startede de første selvhjælpsgrupper i Sdr. Bjert ved Kolding, og initiativtageren, Lisbeth Bonde Petersen, var med til at sprede idéen over hele landet gennem foredrag, udgivelser og personlig vejledning til alle interesserede.

Selvhjælp Aarhus

Selvhjælp Aarhus blev stiftet i 1989 som en privat organisation, uafhængig af politiske og religiøse interesser. Foreningen blev i 20 år drevet på baggrund af økonomisk støtte fra stat, kommune, diverse fonde, kontingenter og private gaver. I slutningen af 2018 måtte foreningens bestyrelse dog erkende, at de stigende problemer med at skaffe finansiering til foreningen var uholdbar, og derfor valgte man i 2019 at indstille til en opløsning af foreningen. Bestyrelsen indgik et samarbejde med Frivilligcenter Aarhus om at overtage selvhjælpsindsatsen, og siden d. 1. januar 2020 har selvhjælpsindsatsen i Aarhus derfor rent organisatorisk ligget under Frivilligcenter Aarhus.

Frivilligcenter Aarhus og selvhjælpstilbuddet

Frivilligcenter Aarhus er en selvstændig organisation med en frivillig bestyrelse og et mindre sekretariat af ansatte, der arbejder for at understøtte det frivillige sociale arbejde i Aarhus Kommune.

Det arbejde, der bliver udført inden for Selvhjælps rammer, er af stor betydning for mange mennesker, og det er derfor vigtigt at vi fortsat har muligheden for at udføre det arbejde. Formålet med selvhjælpstilbuddet er derfor stadig det samme, nemlig:

  • at lave netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundet.
  • at bringe mennesker sammen om fælles problemer eller ønsker og hermed give mulighed for i selvhjælpsgrupper at udveksle erfaringer og at støtte og styrke hinanden.
  • at skabe rammer, der giver mennesker mulighed for selv at handle til fordel for egen og andres sundhed og velvære.
  • at den enkelte – i samspillet med de andre i gruppen – udvikler egne ressourcer til i højere grad at forme sit eget liv.

Frivilligcenter Aarhus’ bestyrelse har et Selvhjælpsudvalg, der består af repræsentanter fra hhv. bestyrelsen og de frivillige i Selvhjælp. Udvalget fungerer som et rådgivende organ for bestyrelsen, og arbejder med at sikre den fortsatte kvalitet og udvikling i selvhjælpstilbuddet.

Interesseret i at høre mere om vores arbejde?

Selvhjælpstilbuddet i Frivilligcenter Aarhus udvikler sig hele tiden. Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde, vores samarbejder, hvor mange grupper og frivillige vi har pt. eller lignende, så kontakt os endelig med dine spørgsmål.