Supervision

Bestyrelsen i Selvhjælp Aarhus har i enighed med koordinator og daglig leder Anita Torlyn vedtaget, at der fremover vil være obligatorisk gruppesupervision for alle jer Igangsættere, som har en igangværende selvhjælpsgruppe. Mange Igangsættere har efterlyst erfaringsudveksling med andre Igangsættere. Erfaringsudveksling vil være en del af gruppesupervisionen.

Gruppesupervisionen vil forgå gang hver anden måned i 2 1/2 time i de sene eftermiddagstimer. Derudover er der tilbud om individuel supervision efter behov. Koordinator og daglig leder Anita Torlyn står for såvel gruppesupervision som individuel supervision.

Udover det faglige sigte med gruppesupervision håber bestyrelsen også, at du som Igangsætter vil komme til føle dig som en del af et værdifuldt fællesskab med andre Igangsættere på tværs af grupper og på tværs af om du er ”ny” eller ”gammel”.

Supervisionen har tre formål: faglig udvikling, støtte til dig som Igangsætter og foreningens mulighed for at opnå en vis sikkerhed for om Selvhjælpsgrupper i Århus værdier, grundlæggende rammer og strukturer følges i selvhjælpsgrupperne.

Forskellen mellem terapi og supervision. 

Som grov regel kan man sige, at grænsen mellem supervision og terapi går som følger[1]:

Supervision

Supervisanden har fået en forståelse af, hvordan temaer i hendes eget liv (aktuelle eller fortidige) hindrer hende i at være hjælpsom i forhold til hendes klient. Den opnåede forståelse bringes i relation til ”sagen”/klienten. ==========================================================

Terapi

Supervisanden arbejder på et dybere plan med det personlige tema som er blevet blotlagt gennem supervisionen, med henblik på at forstå sig selv yderligere og udforske nye muligheder i forhold til hele sit liv.

Når der bliver spurgt ind til følelser vil fokus ikke handle om at få bearbejdet dine følelsesmæssige reaktioner men om at få bevidsthed på om en følelsesmæssig reaktion er subjektiv og om den har indflydelse på dit forhold til gruppedeltager(ne).

Målet for terapi er således personlig udvikling, at få et bedre liv. Målet for supervision er faglig udvikling, det at udvikle sig i arbejdet som Igangsætter.

[1] ”Rørt, ramt og rystet” s. 222 (Susanne Bang, 2004).