Igangsætterkursus

Alle frivillige igangsættere og gruppeledere ved Selvhjælp Aarhus skal gennemføre et Igangsætterkursus.

Igangsætterkurset klæder de frivillige på til rollen som igangsætter. Her undervises i metode, værdier og principper for selvhjælpsgrupperne.

Der tilbydes igangsætterkursus ca. en gang hvert halve år, nogle gange oftere.

Kurset kan både være for nye frivillige i Selvhjælp Aarhus, eller sammen med nye frivillige fra andre selvhjælps-afdelinger.

Kurset kan variere i længde, fra 1-2 halvdageskurser på hverdagsaftener, til en weekenddag, afhængigt af hvem der varetager det pågældende kursus. Kurset er gratis, og som frivillig får du forplejning, samt dækket evt. udgifter til transport, hvis kurset ikke afholdes i Aarhus.

Kontakt os for en forsamtale, for at høre mere og blive skrevet op til et kursus som Igangsætter.