Sorg – børn og unge

Vi har og opretter grupper for børn og unge der har mistet forældre, søskende eller f.eks. en skolekammerat ved dødsfald.

Antallet af deltagere i en gruppe er fra ca. 4 til 7 børn og unge i alderen 9 til 16 år. Gruppen mødes en gang hver 14. dag fra ca. kl. 16-18.

I en selvhjælpsgruppe vil man møde andre, som har oplevet det samme som en selv, eller noget der ligger tæt på ens oplevelser, tanker og følelser.

Der er ved alle møderne være to erfarne igangsættere til stede. Det er personer, som har gennemgået et obligatorisk igangsætterkursus og opfølgende kurser ved Selvhjælpsgrupper i Århus. Igangsætterne er almindelige medmennesker, som arbejder frivilligt og ulønnet i gruppen. Der er ikke tale om behandling, men et tilbud om at kunne mødes med andre på lige fod. Igangsætterne af børnegrupper modtager supervision hos en psykolog.

Alle oplysninger, der kommer frem i gruppen, bliver indenfor gruppens rammer, dvs. der er tavshedspligt i gruppen.