Autisme netværksgrupper

Har du Autisme eller lignende vanskeligheder? Og vil du gerne mødes med andre voksne med Autisme?  Så kunne denne netværksgruppe være noget for dig.

Indhold
I gruppen sætter vi fokus på nogle af de forhold, der kan være på spil, når man har autisme. Nogle har måske levet med diagnosen længe, mens andre er nydiagnosticeret. I begge tilfælde kan det være en stor hjælp at mødes med andre og udveksle erfaringer. Det kan fx handle om parforhold, at bo alene, ensomhed mv. Overskriften for forløber er ”Livet med autisme”.

Gruppen ledes af to frivillige gruppeledere fra Selvhjælp Aarhus, som er ordstyrere og hjælper gruppen med at lave aftaler om sociale spilleregler og tavshedspligt. De første 5-6 gange deltager også en pædagogisk konsulent fra Center for Autisme og ADHD, Aarhus Kommune, som vil holde korte oplæg om livet med Autisme. De frivillige gruppeledere styrer den efterfølgende erfaringsudveksling.

Du kan deltage hvis du

  • Har en Autisme diagnose eller har problematikker, der ligner Autisme
  • Er over 18 år og bor i Aarhus Kommune
  • Har lyst og overskud til at indgå i en gruppe på 6-8 deltagere
  • Vil dele dine erfaringer med andre, kan lytte og rumme andres beretninger
  • Kan møde op til de aftalte møder og melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage
  • Man skal kunne fungere i en gruppe med en vis understøttelse
  • Man må ikke have et aktivt misbrug eller møde påvirket op til et gruppemøde

Tid og sted
Grupperne mødes hverdage kl. 16.00-18.00.

Grupperne mødes i alt 10-12 gange mandage 16-18, en gang om ugen de første 6-7 gange og de sidste 3-4 gange hver 14. dag. Hvis deltagerne herefter ønsker at fortsætte med at mødes i gruppen, vil der være mulighed for dette.

Møderne finder sted i Selvhjælp Aarhus’ lokaler på Grønnegade 80, 8000 Aarhus

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte Anita Torlyn, leder af Selvhjælp Aarhus. Du bliver herefter indkaldt til en forsamtale, hvor vi sammen finder ud af, om gruppeforløbet er det rigtige tilbud til dig. Tlf.: 8612 1272. Email: kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk

Det er gratis at deltage i gruppen og kræver ikke visitation fra en sagsbehandler.