ADHD netværksgrupper

Har du ADHD eller lignende vanskeligheder? Og vil du gerne mødes med andre voksne med ADHD? Så kunne denne netværksgruppe være noget for dig.

Indhold
I gruppen sætter vi fokus på nogle af de forhold, der kan være på spil, når man har ADHD. Nogle har måske levet med diagnosen længe, mens andre er nydiagnosticeret. I begge tilfælde kan det være en stor hjælp at mødes med andre og udveksle erfaringer. Der tilbydes gruppeforløb med overskrifterne: Livet med ADHD. Underoverskrifter Ung med ADHD, Midt i livet, Forældre med ADHD. Det kan fx handle om parforhold, arbejde, sociale relationer, at bo alene mv

Grupperne ledes af to frivillige gruppeledere fra Selvhjælp Aarhus, som er ordstyrere og hjælper gruppen med at lave aftaler om sociale spilleregler og tavshedspligt. De første 6 gange deltager også en pædagogisk konsulent fra Bostøtten ADHD, Aarhus Kommune,  som vil holde korte oplæg om livet med ADHD. De frivillige gruppeledere styrer den efterfølgende erfaringsudveksling.

Du kan deltage hvis du

  • Har en ADHD diagnose eller har problematikker, der ligner ADHD
  • Er over 18 år og bor i Aarhus Kommune
  • Har lyst og overskud til at indgå i en gruppe på 6-8 deltagere
  • Vil dele dine erfaringer med andre, kan lytte og rumme andres beretninger
  • Kan møde op til de aftalte møder og melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage
  • Man skal kunne fungere i en gruppe med en vis understøttelse
  • Man må ikke have et aktivt misbrug eller møde påvirket op til et gruppemøde

Tid og sted
Grupperne er hverdage kl. 16-18.
“Midt i livet” (30-55 år) gruppe
“Unge gruppe” (18-30)

Grupperne mødes i alt ca. 10 gange, en gang om ugen de første uger, derefter hver 14. dag. Hvis deltagerne herefter ønsker at fortsætte med at mødes i gruppen, vil der være mulighed for dette.

Møderne finder sted i Selvhjælp Aarhus’ lokaler på Grønnegade 80, 8000 Aarhus

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte Anita Torlyn, leder af Selvhjælp Aarhus. Du bliver herefter indkaldt til en forsamtale, hvor vi sammen finder ud af, om gruppeforløbet er det rigtige tilbud til dig.

Det er gratis at deltage i gruppen og kræver ikke visitation fra en sagsbehandler.

Tlf.: 8612 1272
Email: kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk